Tel: 022 - 67 51 444

 • alt text
 • alt text
 • alt text
 • alt text

Commissariaat voor uw onderneming

Wij richten ons met het commissariaat op bedrijven en stichtingen en middelgrote stichtingen. Wij hebben de beschikking over doorgewinterde executives die toezicht houden en het management voorzien van advies. U kunt onze financieel, juridisch en commercieel georiŽnteerde toezichthouders inhuren op RvA of RvT basis. Vanuit deze RvA kunt u als aandeelhouder of directeur flexibeler het gewenste accent meegeven aan de commissariaat rol. Veelal fungeren wij als objectieve toezichthouder en adviseur omtrent:
 • » de benoeming van bestuurders
 • » beslissingen over de business strategie
 • » financiering & investeringen
 • » bedrijfsresultaten
 • » de organisatiestructuur

Klankbord & toezichthouder

Het commissariaat werkt met executives die hun sporen verdiend hebben, wat betreft leiderschap, commerce en finance. Zij houden toezicht en staan u bij met:
 • » strategisch advies
 • » financiële evaluatie
 • » klankborden bij beslissingen
 • » organisatorische vraagstukken
 • » commissariaat toezicht
 • » bemiddeling bij conflicten

Waarom een Commissariaat?

Een commissariaat is niet verplicht bij MKB ondernemingen maar brengt in zijn rol als toezichthouder en klankbord een sterke toegevoegde waarde voor strategie, risicobeheersing en management beslissingen. De commissaris stelt het MT de juiste vragen op ondernemingsplannen of voorgenomen besluiten. De spiegel en feedback die het management versterkt om de juiste beslissingen te nemen. Het commissariaat draagt zeker bij in tijden van bedrijfseconomische tegenslag en reorganisaties.

Twee commissariaat varianten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee commissariaat constructies Raad van Toezicht en Raad van Advies. De taken en verantwoordelijkheden worden formeel vastgelegd bij het betrekken van een commissaris (Raad van Toezicht) bij uw bedrijf. Vanwege de juridische aansprakelijkheid en de formele taken en verantwoordelijkheden zal het commissariaat in geval van een Raad van Toezicht een substantiële tijdbesteding en kostenpost met zich meebrengen. Toezicht houden vanuit een ivoren toren leidt onmogelijk tot het vereiste management in control.

Er is sprake van een informele commissariaat variant als u gebruik maakt van de Raad van Advies. Dit betreft geen wettelijk bestuursorgaan maar er worden onderlinge afspraken gemaakt. Er is meer flexibiliteit omtrent de invulling van zeggenschap, de taken, verantwoordelijkheid en de tijdbesteding. In de meeste gevallen functioneert de Raad van advies in dit geval meer als ondernemersklankbord om een professionaliseringsslag te maken. Er kunnen wel degelijk afspraken gemaakt worden omtrent het houden van toezicht maar er is geen sprake van wettelijke aansprakelijkheid.

Kennismakingsgesprek

Commissariaat voorbeelden: